Naar de producten

Privacy statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Mooij Verf of de aan haar gelieerde ondernemingen.
 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS

U bepaalt zelf of u van de via deze website aangeboden services gebruik wilt maken. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Mooij Verf. Die kunnen dan met u communiceren over onze dienstverlening of over uw aanvraag. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Mooij Verf. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie toesturen, kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 

DERDEN BUITEN MOOIJ VERF

  • Het kan zijn dat Mooij Verf andere bedrijven inschakelt voor de behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. Mooij Verf eist van deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Mooij Verf verstrekt zijn.

  • Soms verleent Mooij Verf u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Houd u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en dat dat beleid kan afwijken van de privacyverklaring van Mooij Verf.

  • Mooij Verf geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.

  • Mooij Verf verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

  • Mooij Verf verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze website links naar andere websites bevat. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacyverklaring van Mooij Verf.
     

HET VASTLEGGEN VAN BEZOEKERSGEGEVENS

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen wij onze website verbeteren.
 

COOKIES

Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.
 

UW RECHTEN

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kunt u Mooij Verf op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit doen via het contactformulier.

Naar boven
Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring met de site te verbeteren.